Altruistisk selvmord

To eksempler er japanernes harakiri . Det altruistiske selvmordet er svært uvanlig i moderne kulturer, men har vært mer vanlig før. Durkheim skiller mellom det obligatoriske, det frivillige og det akutte altruistiske selvmordet. Det obligatoriske altruistiske selvmordet er et krav fra samfunnet, feks at koner, slaver og soldater skal følge med sin konge i graven. Artikler Bufret Lignende 23.

Egoistisk selvmord er et resultat av for lite sosial integrering, når sosiale bånd er svake eller ødelagte. For eksempel selvmord hos isolerte eldre). Altruistisk selvmord er et resultat av for mye integrering, når Jeget eller individets identitet er ”oppslukt” av . Når så Durkheim begynner på sin forklaring av fenomenet selvmord presenterer han tre hovedtyper.

Han viser til at psykologiske faktorer som . Han skiller også mellom flere typer selvmor der egoistisk selvmord er en av dem. Egoisme, for Durkheim, er en tilstand hvor man har mistet båndene til samfunnet, slik at et selvmord ikke vil påvirke samfunnet mye. Det motsatte, altruistisk selvmord , er for eksempel kamikaze-fenomenet i krig. Min snare tanke er: Selvmord . I det nåværende samfunn kan disse egenskapene ha en likhet med psykiske og sosiale problemer (ensomhetsproblematikk, svikt i sosiale nettverk og sosial isolasjon). Kjennetegn ved denne typen selvmord er alt for sterk sosial integrasjon og at den som er selvmorderen i en åpenbar . Eksempler på altruistiske selvmord er harakiri, masseselvmord i religiøse sekter og enkebrænding.

En anden variant er opofrelse for gruppen i en sags tjeneste, fx de japanske selvmordspiloter under 2. Verdenskrig (se kamikaze), selvmord som politisk demonstration (se Jan Palach) og terrorhandlinger, . Når samfunnet kan kreve et slikt offer av medlemmerne sine, kan ikke enkeltmenneskets verdi være særlig stor. For at individet skal kunne utgjøre en så liten og ubetydelig del av kollektivet, må det være blitt nesten helt absorbert av gruppen. Gruppen må derfor være . Langdon hadde hørt dette uttrykket før – én gang i sammenheng med da en familiefar som hadde gått konkurs begikk selvmord så familien kunne få utbetalt livsforsikringen hans, og en annen gang da en angrende seriemorder tok sitt eget liv fordi han fryktet at han ikke ville klare å styre sine . Det er eksemplificeret ved outsiderens selvmord. Durkheim nævner selvmord blandt personer, der udelukket fra politisk, religiøst og familiemæssigt fællesskab, som eksempler på egoistiske selvmord. Individets fællesskabsfølelse er ved det egoistiske . I drøftingsdelen vil jeg sammenligne disse fenomenene og se på om de har samme syn, både innenfor utdanning og arbeidsliv, barndomssituasjonen, det egoistiske selvmordet, det altruistiske selvmordet og det anomiske selvmordet.

Siden Durkheim bruker de egoistiske selvmordet, det altruistiske selvmordet og det . Ethvert samfund har et „naturligt antal selvmor som er et resultat af sociale årsager eller kræfter, som er dominerende i dette samfund. Altruistisk og egoistisk selvmord Durkheim skelner mellem tre hovedtyper af selvmord: det altruistiske, det egoistiske og det anomiske. Når det gælder det altruistiske selvmord , mener han, . På slutten av oppgaven vil . Men tilogmed det kan rasjonaliseres til at man dør som martyr og på grunn av sosial status, selv om sosial status som død er paradoksalt. Er ikke negativ egoisme bare dårlig?

Posts about altruistisk selvmord written by cuculus canorus. Sosiologiske forklaringsmodeller: – Emile Durkheigrad av sosial integrasjon og anomi (forvirring). Det egoistisk selvmord og det altruistisk selvmord. Det anomistiske selvmord og det fatalistiske selvmord. Psykologiske forklaringsmodeller;.

Aggresjon vendt innover mot indre . Klassereise handler om sosial mobilitet. Sosial mobilitet kan defineres som endringer i en persons sosioøkonomiske stilling.