Altruisme biologi

Biologisk altruisme er en atferd hvor et individ ofrer seg selv og minsker sin egen overlevelses- og reproduksjons-mulighet, men som øker tilsvarende mulighet hos andre individer av arten. Men hva er evolusjonsmekanismen for . Innen biologi snakker man gjerne om altruistisk atferd i forbindelse at individer innen samme . Innen biologien finnes dyr som har altruistisk atfer men vanligvis vises dette kun overfor egne barn eller nære slektninger. Altruisme er det motsatte av egoisme.

For eksempel utviser bier altruistisk oppførsel når de stikker for å beskytte bikuben. Ordet altruisme ble først brukt av den franske filosofen Auguste Comte, men den grunnleggende idéen i altruismen . Ennå slenger nok slappe plastre rundt ømme tær her hjemme, etter hjernevasken til Harald Eia for tre år siden. Oakley vil advare mot det hun kaller patologisk altruisme.

Oversatt med enda et verbalt relikvium fra fordums fy-debatt kunne vi også kalle det snillisme. Biologer har lenge sett på altruisme – det å hjelpe andre uten å få noe igjen – som noe unikt for mennesket. Nå mener tyske forskere at våre næreste slektninger i dyreriket, sjimpansene, er riktig så hjelpsomme, de også.

Dyr i sosiale grupper leker, og det finnes regler for interaksjon og sosiale ferdigheter. Dyrene konkurrerer om materielle ressurser, ly, og oppmerksomhet, og finner en plass i hierarkiet. Hvorfor bruke tid og ressuser på å hjelpe andre, når det ut fra det sosiobiologiske perspektiv . Likevel er spørsmålet om altruisme finnes ikke ukontroversielt, og i både biologien og filosofen har flere argumentert for at det ikke er . Heftet) av forfatter David Sloan Wilson.

Menjaga keturunan lebah lain seperti itu merupakan contoh yang sangat bagus tentang altruisme , seperti juga halnya tugas yang terkadang mematikan untuk menjaga sarang lebah yang dilaksanakan oleh sejumlah pekerja. Mekanisme apakah menurut Anda yang mendukung tersebarnya gen bagi altruisme semacam itu . Biologen David Sloan Wilson (ikke å forveksle med Edward O. Wilson, også han biolog ) hevder svaret handler om altruisme. Det har riktignok folk tenkt før ham, men Wilson tror denne egenskapen har en evolusjonær forklaring, og det har skapt et visst oppstuss.

For altruisme har vært betraktet med mistro . Jika seleksi keluarga menjelaskan altruisme , maka contoh- contoh perilaku yang tidak mementingkan diri sendiri yang kita amati seharusnya melibatkan kerabat dekat. Harapan ini terpenuhi, tetapi seringkali dalam cara yang kompleks. Seperti sebagian besar mamalia, tupai tanah Belding betina tinggal dekat dengan . Moving beyond self- interest.

Perspectives from evolutionary biology , neuroscience, and the social sciences.

Denne boken er én i en serie med bøker etter . Nå mener Wilson at samarbeid og altruisme kan forklares ved hjelp av gruppeseleksjon, og evolusjoner flest ser selvsagt rødt når de hører dens slags. Utover det så er evolusjonspsykologi grunnleggende induktiv, mens biologi er grunnleggende deduktiv. Det at et individ hjelper et annet indivi på bekostning av egen sikkerhet eller velferd. I biologien gjelder dette sterkere jo nærmere de to individene er i slekt med hverandre. Nationalencyklopedin, altruism.

In evolutionary biology , an organism is said to behave altruistically when its behaviour benefits other organisms, at a cost to itself. The costs and benefits are measured in terms of reproductive fitness, or expected number of offspring. So by behaving altruistically, an organism reduces the number of offspring . Vi møter biologer på feltstudium og i laboratoriet, utro mus og menn, knelere som spiser sine elskede, bananfluer på genetikklabben, altruistiske maur og motstandsdyktige bakterier.

Forfatteren diskuterer biologiens muligheter og begrensninger: Bør det settes grenser for bioteknologien? Er det noen sammenheng mellom .