Alpakka næring

Utanfor Sør-Amerika er alpakkaoppdrett og produksjon av alpakkaull ei ganske ny næring. Vi er framleis i ei tidleg fase der dyretalet og dermed ullmengda er på eit så lågt nivå at produksjon i større skala ikkje er industrielt fornuftig endå. Skal vi kunne konkurrere med import frå andre land må vi vere minst like flinke og . Hvis man tenker seg at det 3sauer i Norge, så ville det ikke blitt mye får-i-kål… En av de viktigste tingen er derfor å få opp antall alpakkaer slik at vi kan utnytte ressursen alpakkaen bærer på ryggen sin, ulla.

Likevel er det allerede nå . Vi importerer ca 2tonn alpakkafiber til Norge hvert år.

I andre vestlige land har alpakkanæringen bare økt for hvert år, og er en levedyktig næring. De ønskverdige kvalitetene ved alpakkafiber . Har lest mye om alpakka , men de er helt sinnsykt dyre i pris. Er det mulig å få fortjeneste av alpakkaull og kasjmirull for eksempel?

Jeg har et stort ønske om å lage og selge egne produkter, men vet ikke hvordan jeg skal komme meg inn på et marked da? Får vel kanskje lage et eget emne som handler om . Det finnes mange typer spesialfór til alpakkaer eller kameldyr rundt om i verden, og alle lover at de skal gi alpakkaene alt de trenger av næring hver dag. Alpakkanæring er en relativt ny næring i.

Det viktigste er å være klar over hva alpakkaene trenger av næring , og det eneste alpakkaene ikke får nok av her i Norge er D-vitaminer. Vår kost for alpakkaene er derfor. Hvor mye høy trenger en alpakka hvert døgn?

Hva slags høy bør man gi alpakkaene? Hva kan man gi som snacks til alpakkaer? Hva trenger alpakkaer av næring ? Kan man gi alpakkaer brød?

Bakgrunnen for spørsmålet, er en henvendelse fra en alpakkaprodusent som opplever at støtteordninger og dyrevelferdsforskrifter ikke er tilpasset nye næringer. Produksjon av alpakka er en liten næring (produsenter i Norge), men den kan utgjøre en tilleggsinntekt for en gårdbruker. Informasjon som er avgjørende at er tilgjengelig både for næringen selv (i avls- og administrasjonsøyemed) og for myndighetene (ved f.eks. sykdomstilfeller).

Tuberkulose kan også smitte mennesker. Husdyrnæringens koordineringsenhet for smittebeskyttelse ved import, Koorimp, advarer mot smitterisiko forbundet med import av eksotiske husdyr . Alle husker vel lektor Tørdal fra Stompa og co, og hans utsagn: Du store alpakka , men få vet hva slags dyr det er. Nå skal vi ikke lenger enn til. Den ettertraktede alpakkaullen fører til at stadig flere alpakkaer eksporteres ut av Sør- Amerika, for å bli ny næring i vestlige land.

Da Anne Line Nubberud i . I følge Glesne er det tre gårder på Agder som har alpakka i dag.

Totalt i Norge er antallet nærmere 1bønder. Det er plass til flere, forsikrer han. Blant vanlige sauebønder har Glesne opplevd skepsis. På Agder er det veldig stor skepsis rundt . Målet er å få til alpakka som ei næring i norsk landbruk.

Mange av dei er på Austlandet, men Haugen har selt alpakka heilt nord til Lofoten. Avlslaget er viktig for å få aksept som næring , meiner Olav Reidar. Ny næring : Norge er kome såpass langt med alpakkaoppdrett, at det snart blir grunnlag for eit eige spinneri. Der reknar ein med at det finst kring tre millionar alpakkaer.

I Norge derimot er alpakkaoppdrett ganske nytt. Det begynte egentlig helt tilfeldig at vi begynte med alpakkaer her, for ingen av oss hadde egentlig peiling på slike dyr i det hele tatt, . Killingmo Gård i Aurskog er i ferd med å bygge opp en næring med først og fremst alpakka. På veien har det dukket opp både lama, esel, hest, shetlandsponnier, kaniner og høner i tillegg til gårdshund og gårdskatt.

IPT-tilbudet vårt vil gjøre tilpasninger ift om stell og . Dette la større ansvar på næring og den som velger å importere. Ifølge fagdirektør Ola Nafstad i Animalia er det oppstått en økt interesse for eksotiske arter som for eksempel lama. Ikke minst er det folk i det vi kan kalle landbrukets randsone som ønsker å importere denne typen dyr, sa Nafstad i et intervju .