Allogen suksesjon

Dersom det er artene selv som endrer forholdene, kalles det autogen suksesjon. Et eksempel er gjengroing av et tjern til myr. Allogen suksesjon er når endringene skyldes ytre faktorer. I de fleste tilfeller er . Det er masse å tilføye her om f. Dersom skolen bruker det samme ekskursjonsområdet gjennom flere år, er det mulig å følge utviklingen av et plantesamfunn over tid og kartlegge suksesjonen i ett eller flere små utvalgte områder.

Endringer i sammensetninger mellom arter kaller vi suksesjon. Enten ved allogen suksesjon. Det kan oppstå en suksesjon på to forskjellige måter. Det vil si at det ytre endrer seg. Eksempler på dette kan være skogbranner, eller hogst, issmelting eller andre endringer.

Den andre måten det kan oppstå en suksesjon på er . Transcript of Økologiske suksesjoner. Hva er en økologisk suksesjon ? Suksesjon skjer etter hvert som forholdene endres. Går det enda lengere tid og konsolideringsfasen trer mer inn, vil bringebær og rogn få veldig gode vilkår i dette området. Primær og sekundær suksesjon.

Man kan også se at hogstfeltet har vært under en allogen suksesjon som vil si at endringene skjer p. Følge av plante- og dyrearter på en lokalitet gjennom tid. Et plantesamfunn forandres over tid ved at nye arter konkurrerer ut tidligere. Denne endringen kan gå raskt eller langsomt, alt etter planteartenes levetid. På nydannet mark (f.eks. etter tilbaketrekking av en isbre) finner en primærsuksesjon sted.

Svært god besvarelse, mye god informasjon og flott at du fikk med allogen og autogen suksesjon. Der skulle den nye naturfagslæreren vår, Kjell Reidar, ta oss med på en naturfagsekskursjon for å lære om . Autogen suksesjon er suksesjon utløst av biotiske faktorer innenfor området, altså av seg selv. Innsjø dannet av Breenes arbeid med underlaget. Artene er tilpasset spesielle forhold slik at de kan dominere på et stadium i suksesjonen og være helt utkonkurrert i en annen fase.

Dette kommer an på hvor raskt endringene skjer. Det finnes to forskjellige former for suksesjon : primærsuksesjon og sekundærsuksesjon. Sekundærsuksesjon skjer på områder der det . Humus er organisk materiale som gir jorda den mørke fargen, humus er kompliserte organiske molekyler og forbindelser som dannes når organisk materiale brytes ned i jorden.

Når en suksesjon startes av artene selv. En annen form for suksesjon er allogen suksesjon.