Allemannsretten

Allemannsretten er den retten som enhver har på en annen persons eiendom. De er basert på respekt for naturen, og alle besøkende forventes å ta hensyn til bønder, grunneiere og andre brukere, og å ivareta . Alle har lov til å ferdes og oppholde seg i utmarka i Norge. Ferdselen og oppholdet må skje . Turistskatt er ingen avgift på fri ferdsel i naturen, og har ingenting med en begrensning av allemannsretten å gjøre!

Når man ferierer i en alpelandsby i Sveits, Tyskland eller Østerrike, betaler man ofte en avgift per overnatting som heter Kurtaxe til kommunen eller til det lokale eller regionale reiselivslaget.

Lurer du på hva allemannsretten er, og hva den gir deg lov til? Eier eller bruker av grunn må ikke ved stengsel eller på annen måte vanskeliggjøre ferdsel, opphol bading eller høsting som er tillatt i denne lov, med mindre det tjener hans berettigete interesser og ikke er til utilbørlig fortrengsel for almenhetens utøvelse av allemannsrett. Uten særskilt hjemmel er det ikke tillatt å sette opp . Sommer, sol, stran bad og krangler.

Ler mer på Aktiv i Oslo. Den Norske Turistforening. DNT arbeider for å sikre fremtide generasjoner mulighet til å ferdes fritt i naturen. Du har gjerne lurt på hvor du kan dra på tur?

Eller hvor du kan slå opp teltet for natten?

I Norge har vi rett til å ferdes fritt i. Vi har alle rett til å ta ein trimtur i skogen eller på fjellet, men allemannsretten har sine grenser, både når det gjeld kor, korleis og når du kan ferdast i naturen. Retten til fri ferdsel ( allemannsretten ) gjelder bare utmark, ikke innmark. Rettigheten er et gratis fellesgode som er en del av den norske kulturarven. Her finner du informasjonen du trenger for å ferdes i naturen i Stavangerregionen og Ryfylke.

Hva er allemannsretten ? Sensommeren er høysesong for bær- og teltturer, men ikke alle kjenner like godt til allemannsretten. Tjenesten er utviklet for kommunens saksbehandlere av statlige etater med ansvar for miljø. Alle skal ha anledning til å drive et aktivt friluftsliv, samtidig som det skal tas hensyn til grunneieren. Miljødirektoratet, Riksantikvaren og Statens strålevern står bak nettstedet. Derfor er det begrensninger i denne retten, slik at ingen blir skadelidende.

Lufta er for alle, rett og slett. Du kan ferdes til fots i utmark hele året. Retten baseres på at en respekterer naturen, og det forventes at alle som brukar utmarka viser hensyn til . Med jevne mellomrom kommer folks rettigheter og plikter når det gjelder ferdsel og annen bruk av innmark og utmark ,den såkalte allemannsretten , opp til debatt.

Særlig gjelder dette adgangen til ferdsel og opphold langs strandlinjen. Dette er en del av allemannsretten – et gratis fellesgode og en del av kulturarven vår. Det er allemannsretten vi bruker når vi går eller sykler på tur, når vi telter og bader og når vi kjører båt på sjøen.

Telte i naturen_Bjørn Tore Moen_1.

Foto: Bjørn Tore Moen Å telte i naturen – følg lover og regler. Alle skal ha høve til å drive eit aktivt friluftsliv, samstundes som ein skal ta omsyn til grunneigaren. Her er det som regel ingen menneskelig aktivitet, utenom kanskje geit, sau og rein på beite. Dette arealet, som utgjør det aller meste av Nord-Norge, er tilgjengelig for folk flest for rekreasjon.

Naturen brukes til mange formål, som jord- og skogbruk, jakt og fiske, turisme, reiseliv og friluftsliv. Lokal utvikling basert på lokale natur- og kulturresurser har fått øket .