Aktivitetsmåler storfe

Dersom aktiviteten går ned i forhold til normalnivået, kan det være en indikasjon på sykdom. Aktivitetsmålingssystemet kan også inkludere måling av drøvtygging. Da blir dyr utstyrt med en transponder som registrerer antall drøvtyggingsminutt per døgn. Her finner du informasjon om bruk av Heatime ved ulike driftsformer. Heatime RuminAct aktivitetsmåler er et godt hjelpemiddel for brunstkontroll i løsdriftsfjøs, kvigebinger, båsfjøs og på beite.

Trykk på en av boksene nedenfor for mer informasjon. Kviger og kyr som står bundet har imidlertid sterkt begrenset bevegelsesfrihet og det vil derfor være mer krevende å bruke aktivitetsmålere på dyr i denne driftsformen. Han har aktivitetsmåler fra DeLaval på dyra, men på tross av at aktivitetsmåleren fungerer veldig bra på melkekyrne, har han ikke fått opplegget til å fungere i ammekufjøset.

Observerer jeg brunst i melkefjøset, er det prosent sjanse for at aktivitetsmåleren har plukka opp brunsten. Resultatene indikerer at storfe tilpasser seg dager med lav temperatur ved å stå i stedet for å ligge og på den måten øke varmeproduksjonen. Tilsvarende økning i ståtid for å opprettholde normal kroppstemperatur er også funnet hos sauer (Færevik et. al., in press).

Liggetiden var uventet . GEA CowScout aktivitetsmåling for nakke eller legg, informerer deg kontinuerlig om dyrets aktivitet. Search: Produktkategorier. Reime Animat Spaltegolvmatte.

Animat matter for spaltegolv består av uavhengige matter som er festet til spalter med en enkel og stabil lås. Dette gjør at mattene lever under belastning, men ligger stabilt. Noen kavler har hornanlegg mens andre er født uten. De som har hornanlegg må avhornes seinest uker etter fødsel.

Dyr med horn kan være dominerende og vil da kunne være til større fare for andre dyr og for røkteren. Det er også i dag ikke alle innredninger som er tilpasset storfe med horn. Storfekjøttkontrollen er den landsomfattende husdyrkontrollen for kjøttfe, kjøttfekrysninger og fôringsdyr.

Stadig flere storfekjøttprodusenter melder seg inn i storfekjøttkontrollen. Det er nå ca av storfekjøttprodusentene som registrer i. Ammekua har en syklus på dager, men noen har kortere syklus og noen lengre. Det er derfor viktig å notere alle brunsttegn i brunstkalenderen sånn at man kan lære hver enkelt ku sin syklus å kjenne. Da er det lettere å få inseminert til rett tid. TYR er en organisasjon for både de som driver med renrasebesetninger og krysningsbesetninger.

Lagets målsetting er å arbeide for å fremme kjøttproduksjon med kjøttfe, og videre arbeide for å skape forståelse for denne driftsformen hos andre organisasjoner, myndigheter og andre samfunnsgrupper. Verktøy og hjelpemidler. Hjelpemidler i brunstovervåkningen. Brunst-app (under utvikling).

Styringsverktøy tilknyttet mjølkingssystemer. Tine rådgivning og medlem. De tre forfatterne er alle veterinærer med lang og variert erfaring fra praksis, forskning og undervisning. De innehar en bred kompetanse innen fruktbarhet hos storfe. Her driver vi med storfe av rasen Limousin.

Her vil jeg skrive om familien, besetninga i fjøset,. Dette er en aktivitetsmåler , der de utvalgte dyra har en transponder på seg. Her samles all informasjon og en antenne registrerer det og sender det videre til . Smartbow – det intelligente øremerket. I samme brikke vil du også kunne se hvor hvert enkelt dyr befinner seg i fjøset.

Gjennomgang og diskusjon av gruppearbeidet.