Agro faktura

Registrer varer og kunder, lag ordrer og fakturaer. Fakturaene sendes enkelt på epost, papir eller som EHF. Purringer kan sendes på SMS. Ulike typer for massefakturering og masseutsending letter arbeidet.

Her kan du registrere varer og kunder og lage ordrer og fakturaer. Her er ulike typer for massefakturering og masseutsending som letter arbeidet.

Varelager-rutine er inkludert i vanlig lisens. En forutsetning for å opprette en faktura er at det minimum er opprettet en kunde og en vare. Veiledning til overføring av fakturadata fra pc til web. Etter overføring er fakturamodulen tilgjengelig fra nettleser på adressen.

Programmet er tilgjengelig fra nettleser,. Det er mulig å motta EHF- faktura i Agro Økonomi. Prinsippet med EHF- faktura er at fakturaen sendes elektronisk fra avsenderens økonomisystem, via et aksesspunkt, og direkte til mottakerens økonomisystem.

Hva er egentlig forskjellen mellom Agro Økonomi og agro24.

Agro Økonomi er et Windowsbasert program med flere moduler: Regnskap, Faktura , Lønn, Skatt. Agro Økonomi må installeres og kjøres på en pc (eller server) som kjører Windows. Gangen i rutinen: De utgående fakturaene dine påføres et kid-nummer.

Agro Faktura på egen pc Vi kan nå tilby en web-versjon av Agro Faktura. Hvis kunden taster inn kid-nr. Når den er kommet dit kan mottakeren importere den inn i sitt økonomisystem. Denne filen kan du laste ned og . I Agro Økonomi importerer vi EHF fakturaer.

Fakturaer som lages i Agro Økonomi blir automatisk bokført i regnskapet. Filoverføring fra Agro Økonomi til andre økonomisystem Lag eksportfil som beskrevet her: 1. For å kunne bruke remittering må du ha tilgang til nettbank for bedrifter. Remittering kan ikke benyttes mot vanlig privat nettbank. Du må også opprette en remitterings-avtale med banken. Forberedelse i Agro Økonomi: . Her tilbys modulene Faktura , Lønn, Timeregistrering, Dokumentsenter og Regnskapsrapporter.

Inntil hele programpakken er utviklet for nett må agro24. Fakturering av web-lisenser skjer på bakgrunn av at Agrodata skanner databasen og fakturerer antall aktive brukere via regnskapsførerens lisens.

Viser grunnleggende bruk av modulen Faktura i Agro Økonomi. Opprettelse av Faktura , Kreditnota. Planlegging og registering for planteproduksjon.

Dekker alle offentlige krav til dokumentasjon av planteproduksjon.