Abiotiske faktorer i skog

Det ikke-levende i et økosystem består av de abiotiske faktorene. Med andre ord utgjør mye av det ikke-levende miljøet rundt levende organismer ulike abiotiske faktorer. De abiotiske faktorene betegner i . De levende organismene i et økosystem kalles biotiske faktorer.

I alle økosystemer påvirker de abiotiske faktorene de levende organismene, ikke minst i fjellet der . Skogen i Norge utgjør ca.

Ingen informasjon er tilgjengelig for denne siden. Grana eller bøka vil til slutt utkonkurrere de andre trærne fordi de danner ett tett kronetak som slipper lite lys ned til bakken og skygger ut andre treslag. På skogbunnen finner vi kun få og skyggetålende planter.

Mange lavarter kan nå etablere seg på. Og drar en svært langt unna, f. Chile eller New Zealan så vil en også kunne finne områder der de abiotiske faktorene er svært lik en norsk blåbærskog , men der vegetasjonen overhodet ikke likner, og der alle planter er fra helt andre familier. Dette fenomenet heter vikarians og henger sammen med . Måling av abiotiske faktorer hjelp!

Eksamensoppgåve om abiotisk faktor innlegg 25. Fjellet som økosystem innlegg 18. Abiotiske faktorer i ei myr innlegg 24. Spør en biolog – Granskog?

Jeg skal skrive en rapport om økosystemet i granskog (blåbær- småbregne-granskogen). Jeg har problemer med å finne ut noe om de abiotiske faktorene , som næringssalter, fuktighet, temperatur osv. Vil også gjerne vite om planter og dyr som liker seg her. Dette kan sees i motsetning til biotiske faktorer som er det som er levende eller har vært levende.

Området jeg har analysert er en skog , og i denne skogen finner vi både abiotiske og biotiske faktorer. På turen til Haglebu skulle vi egentlig dokumentere det biologiske området, men grunnet dårlig vær ble dette nesten umulig. Jeg har derfor valgt å ta utgangspunkt i skogen som ligger plassert rett ved . Vind er en økologisk abiotisk faktor av betydning på linje med varme, lys og vann. Viktigst er det vel at den påvirker de primære økologifaktorene varme og fuktighet. Som alle andre naturelementer har den både positive og negative virkninger på skogsamfunnet vårt i Byahalla.

Positive er at den blåser fuktig luft fra havet og . Et avgrenset område i naturen der organismesamfunnet av planter og dyr lever i balanse med hverandre og med de livløse faktorene omkring. En naturlig landskapsenhet, f. Derfor har Stavanger et mer fuktig klima enn Oslo.

Klima-faktorer som sol-lys, temperatur, nedbør (regn, snø, hagl) og fuktighet er viktige for alt som lever. Klima er en viktig abiotisk faktor for alle organismer. Inne i denne skogen vokser det ikke mange blomster.

Det er fordi trærne tar alt sol-lyset, det er nesten ikke . Levende: insekter, dyr, fugler, fisk. De biotiske faktorene består av produsenter, konsumenter og nedbrytere, som bartrær, løvtrær, fugler, mose, insekter og mindre planter. I og med at mitt område er en overgang frå innsjø til skog , vil alle disse sjiktene være aktuelle ved habitatet. Dette er på grunn av suksesjonsprosessen. Planlegg tur med stopp i lavlandsskog , fjellskog og den alpine sonen, med fottur til fjelltopp.

Hvilke biotiske og abiotiske faktorer kjennetegner den alpine sonen? Hvorfor er det forskjellige arter i forskjellige soner? Hvilke arter i lavlandsskogen er på vei oppover i fjellet? Jordas klima og natur er i stadig . Mest vanlig er et område i størrelse som en skog , innsjø, stran e. Alt i et økosystem som lever, kalles biotiske faktorer.

Det som ikke lever kaller vi abiotiske faktorer. Planter og dyr er ulike biotiske faktorer. Variasjonen i naturen kalles . Eksempler på dette kan være vann, jor fjell, sol.