Aberdeen angus slaktevekt

Sterk sammenheng med hverandre. Kjøttfulle dyr og raser har ofte i forhold til levendetilveksten, en høyere slaktetilvekst. I avlen bruker vi begge deler i form av vekstegenskaper. Det er en viss variasjon raser i mellom når det . Ved intensiv fôring bør en redusera slaktevekta 5- og tilsvarande øke ved ekstensiv fôring.

Anbefalt slaktevekt , kg.

Høyere tilvekst vil også føre til mer bein i skrotten om ikke avlsarbeidet tar omsyn kjøttfylde. Det er van- lig å dele rasene i to grupper, tidlig og seint slaktemodne dyr. Raselaget for kjøttferasen aberdeen angus har sammen med Nortura og Prima Jæren jobbet frem en avtale som gir et tillegg på slakt som er minimum prosent angus. Endelig har vi fått til en merpris basert på spisekvalitet, skriver raselaget.

I dag ble oksene slaktet hos Nortura, Målselv med gjennomsnitt slaktevekt på 3kg. HAr selv sett limosin dyr stå å spise lauv på trærne istedennfor fint kulturbeite, tror det er overvurdert att hereford å angus er no bedre beitedyr enn charole å limosin. Optimal slaktealder for desse er på månader og med ei . Derfor også minst kalvestørrelse.

Gir minst kalvingsvansker som farrase i krysning. Gode egenskaper som morrase. Lita ku som kalver lett med grei mjølkemegde og stort morsinstinkt. Slaktevekt ku: 2kilo. I forsøk gav innmarksbeite i gjennomsnitt større slaktevekt enn utmarksbeite.

Tilveksten i fjellbeitetida var . Den blir da slakta og omsatt gjennom LUN som kalv unik. En okse og kyr med gode stamtavler. Charolais oppnår høyest slaktevekter og limousin oppnår høyest slakteklasse i Norge, charolais og simmental størst tilvekst. Etter dette har vi bare brukt limousin . Aberdeen angus og hereford passer best til ekstensiv drift, og aberdeen . De vanligste kjøttferasene er Charolais,. Et godt grovfôr er grunnlaget for en god tilvekst hos . NRF ved ca 2kg slaktevekt.

Da har de en slaktevekt på rundt 400–4kilo kilo. Kvigene slaktes ved 18–20 . Kjøttfetillegg for ung okse, kvige og ung ku.

Angus X NRF og Limousin X NRF.